Landsbygdsnätverket
Asha Ismail, sammankallande för gruppen Vägar till utbildning och arbete inom gröna näringar har vita kavaj och svart skjorta på sig

Foto Privat

Nyfiken på Vägar till utbildning och arbete inom gröna näringar - Asha Ismail

Asha Ismail, du är sammankallande för gruppen Vägar till utbildning och arbete inom gröna näringar. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?

– Företagarna lider brist på personal, vilket vi vill överbrygga, samtidigt som många önskar komma in på arbetsmarknaden. Vi vill öka attraktionskraften, och nå nya målgrupper att attraheras av landsbygden och arbeten i de gröna näringarna.

– Vi vill sprida information om gröna näringar och de utbildningar som finns. Viktig att informera och visa på de många möjligheter som finns i de gröna näringarna och att företagarna har brist på personal.

Vad hoppas ni på att arbetet ska leda till?
– Att tillsammans arbeta för att skapa nätverk mellan alla aktörer, och tillvarata de nätverk som skapas. Vi hoppas att vårt pilotprojekt i Sörmland blir en metod som kan tillämpas i olika regioner och att det kan vidareutvecklas och anpassas regionalt.

– Viktigt att arbetslösa får jobb och praktik, och också sommarjobb till unga som får dem att prova olika jobb. Det och att företagarna öppnar dörrar för nya svenskar och andra arbetslösa.

– Man måste hitta enkla vägar. Korta spår till utbildningar. Vi ska inte heller glömma mötesplatsen mellan arbetssökande och företagare som sker i samråd med civilsamhället, till exempel LRF, Naturbruksskolornas förening, Hushållningssällskapet tillsammans med SIOS; Somaliska Riksförbundet och Hela Sverige ska leva

Vad är på gång framåt?
– En arbetsgrupp har bildats med olika intressenter på regional bas med start i Sörmland, och som sen fortsätter i andra regioner. Vi kommer att vidga det geografiska området till Sörmland, Östergötland och Örebro. Målgruppen vill ha jobb, och vi vill visa vägar, och förmedla nätverkstrådar, som leder till arbete.

– Nästa steg är också planering av studiebesök där bland andra Maria Elinder från Naturbruksskolornas Förening kan arrangera besök till naturbruksgymnasier.

Om du får lyfta tre delar som gruppen har bidragit med, vad skulle det bli?
– Vi har bidragit med en ökad samverkan mellan olika organisationer, myndigheter, utbildningsanordnare och projekt så kallade möjliggörare. Vi har också sett att företagarna visade behov av arbetskraft och vi försöker ge målgruppen en samlad information av möjligheter om utbildningar och arbete inom de gröna näringarna.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i arbetsgruppen Vägar till utbildning och arbete inom gröna näringar? Klicka på länken nedanför.

Till kontaktsidan

Publicerades