Landsbygdsnätverket
Närbild på Veronica Andrén.

Nyfiken på Veronica Andrén

Du är samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli. Nu är nätverksprojektet för fiske och vattenbruk slutredovisat. Vad är du mest nöjd med?

– Jag är glad och nöjd över att Landsbygdsnätverket har blivit en självklar arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för de blå näringarna. Den här typen av arena har inte tidigare funnits och fyller ett otroligt viktigt behov. Vi har samlat viktiga aktörer från fisket och vattenbruket inom nätverket och de kan nu samlas för att föra dialog inom den blå sektorn, men också ta del av och dela erfarenhet med andra sektorer inom nätverket.

Vilka lärdomar tar ni med er i arbetet framåt?

– Vi tar med oss vikten av att erbjuda en neutral plattform där vi kan arbeta tillsammans, dela erfarenhet och ta del av ny kunskap. Vi har varit modiga och inte backat för de svåra frågorna och vi ska fortsätta vara modiga tillsammans med våra medlemmar. Vi har också roligt när vi arbetar vilket är viktigt.

Nu står ni i startgroparna för nästa period, vad händer då?

– Just nu filar vi på två nya projektansökningar, en för fiske och en för vattenbruk. Vi har lärt oss mycket från den förra programperioden och dessa lärdomar tar vi med oss in i nästa. Vi kommer konsultera våra nuvarande medlemmar inom nätverket så vi landar rätt i ansökningarna men vi vill också bredda inhämtandet av synpunkter så även potentiellt nya medlemmar kan känna det värdefullt att i framtiden arbeta med de blå frågorna inom nätverket.

Publicerades