Landsbygdsnätverket
Två fiskare drar upp nät. De står i en liten eka.

Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön

Hur stor påverkan har säl och skarv på fångsterna för det småskaliga kustnära fisket? Hur ser en balans ut, mellan bevarat kustfiske och bevarandet av säl och skarv? Detta kommer det att talas mer om den 26 maj på ett internationellt seminarium om säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön.

Seminariet är en slutkonferens för det stora samarbetsprojekt som säl och skarv som drivits av 14 Leaderområden från fyra länder: Sverige, Finland, Estland och Tyskland, åren 2017-2020.

Från svensk sida har nästan hela Östersjökusten ända till Öresund varit representerad. Resultaten presenteras och diskuteras på konferensen den 26:e maj, kl. 10-16.

I samarbete mellan fiskare och forskare har påverkan på fisket av de stora populationerna säl och skarv dokumenterats, analyserats och diskuterats. Syftet har varit att beskriva situationen från yrkesfiskarens perspektiv och jämföra med forskningsdata. Bland annat har ett stort antal yrkesfiskare i varje deltagande Leaderområde intervjuats.

Seminariet riktar sig till beslutsfattare samt de som har ett verkligt intresse av att hitta lösningar på kustfiskets problem.

Läs mer och anmäl er på länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades