Landsbygdsnätverket
Tre personer går på åker i solnedgång.

Snart öppnar projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar

Den 3 januari 2023 öppnar projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar. Stöden är en del av den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och uppgår till nästan 8,5 miljarder kronor under perioden 2023-2027.

Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Stöden ska bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Inom stöden finns satsningar på bland annat unga lantbrukare, vattenvård och miljö, stärkt konkurrenskraft, innovationer, samarbeten och kompetensutveckling.

Publicerades