Landsbygdsnätverket
Kanslichef Maria Gustafsson

Foto Sara Uddemar

Stort intresse när nätverket sätter samman nya analysgrupper

Landsbygdsnätverkets styrgrupp har lyssnat på medlemsorganisationerna och prioriterat teman och resurser för tre så kallade analysgrupper. Som medlem finns möjlighet att påverka nätverkets arbete genom följande analysgrupper för åren 2023-2024: AKIS, Hållbara gröna näringar och Stärkt landsbygdsperspektiv. Maria Gustafsson, kanslichef på Landsbygdsnätverket, varför blev det just dessa?

– Nätverket står och faller med medlemmarnas engagemang. Därför är det viktigt för styrgruppen att prioritera en verksamhet som är till nytta för medlemmarna. Dessa teman är viktiga för både medlemmarna och de mål som vi ska jobba för.

Hur har intresset för att vara med i analysgrupperna varit?
– Det är stort. Det är över 70 personer från ett 40-tal av organisationerna och myndigheterna i nätverket som hört av sig och vill vara med.

När ska grupperna vara klara?
– Det kommer att se olika ut. Styrgruppen beslutar om tvååriga aktivitetsplaner men om det behövs kan grupperna finnas längre än så. Det avgör styrgruppen när de ska besluta om en ny aktivitetsplan för 2025-2026.

Var i arbetet med grupperna är ni just nu?
– Styrgruppen har utsett ordföranden för grupperna. Det är de tillsammans med kansliet som nu sätter samman grupperna. Vi hör av oss till alla som anmält intresse med mer information.

Vad blir nästa steg?
– Att grupperna ringar in vad som behöver göras och tillsätter vad vi kallar för utförargrupper där fler kan involveras. Vi kommer att informera om det fortlöpande här i nyhetsbrevet.

Vad känns mest spännande med det nya konceptet?
– Det som medlemmarna gör tillsammans i grupperna är kärnan i vår verksamhet. I vår aktivitetsplan finns två citat som speglar vad många lyfte fram i styrgruppens senaste intressentdialog.

– Det ena säger; ”Det handlar inte bara om att byta information, utan också att tillsammans med andra ta steget mot lösningar på problem” och det andra säger ”I Landsbygdsnätverket kan vi nätverka med andra än de vi redan nätverkar med”. Det är i denna anda som analysgrupperna nu jobbar vidare.

Publicerades