Landsbygdsnätverket
Jennie Cederholm Björklund Foto Privat

Jennie Cederholm Björklund Foto Privat. Illustration: AI genererad

Träffar om innovationsstödet EIP-Agri lyfter vanliga frågor och svar

Två digitala träffar anordnas den 8 februari. En informationsträff för den som går i tankarna att dra igång ett projekt. Och en projektträff som vänder sig till medverkande i beviljade och pågående projekt inom EIP Agri. Bakom inbjudan står Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket vars personal kommer guida och svara på frågor. Jennie Cederholm Björklund, innovationscoach på nätverkets kansli, vilken nytta kommer deltagarna ha av träffarna?

– Som sökande är man i olika faser och därför fokuserar träffarna på hur vi på Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket kan hjälpa och underlätta för dem. Vi ger också tips utifrån våra samlade erfarenheter av alla projekt inom EIP Agri.

525 miljoner kronor finns i stödet fram till 2027 för att stödja innovativa lösningar inom jordbruk, trädgård och rennäring. Vad är de som kommer på informationsträffen mest nyfikna på tror du?
– Urvalskriterierna har justerats lite från och med 1 januari, så jag tror att många som funderar på att söka vill veta vilka förändringar de ska ta hänsyn till, och hur de ska gå till väga i ansökningsprocessen. De kommer att få en genomgång av ansökningsprocessen, förändringarna i kriterier och ha möjlighet att ställa frågor.

På projektträffen kommer ni att bland annat lyfta uppföljning och utvärdering av EIP-Agri. Vilken betydelse har detta för deltagarna och deras pågående eller nyligen beviljade projekt?
– Det har tidigare inte gjorts någon utvärdering av avslutade EIP-projekt. Så de som jobbar i projekt nu kan ha nytta av att få kunskap om hur det gått för de avslutade projekten, vilka projekt som lyckats och vilka faktorer som bidragit till framgången. Detta hjälper även Jordbruksverket att ta fram bättre urvalskriterier och stödja pågående och framtida projekt mer effektivt.

Ni tar också ett nytt grepp och vill veta mer om hur Jordbruksverket kan underlätta för sökande. Varför är den delen viktig?
– Vi har fått feedback från såväl sökande som pågående projekt, som handlar om att bland annat administrativa processer upplevs krångliga och svåra att förstå. Vi vill göra allt vi kan för att underlätta för sökande. Likaså vill vi hjälpa sökande att göra så bra ansökningar som möjligt, så att många bra projektidéer beviljas medel.

Vad skulle du vilja säga till den som funderar på att anmäla sig?
– De två timmarna som du investerar i träffen kan betala sig många gånger om genom att du får nyttiga kontakter, inspiration till utveckling av din idé och hjälp som underlättar såväl administration som projektgenomförande.

Vad tycker du själv ska bli mest spännande med träffarna?
– Eftersom jag älskar att göra nytta för kunden och göra krångliga saker enkelt, så ser jag mycket fram emot dialogen om hur vi kan underlätta ytterligare för både sökande och befintliga projekt.

Anmälan projektträffen

Anmäl dig här Länk till annan webbplats. - senast den 31 januari

Anmälan informationsträffen

Anmäl dig här Länk till annan webbplats. - senast den 31 januari

Publicerades