Landsbygdsnätverket
Vy över ett vattendrag med vass och sjöyta i förgrunden

Webbinarium: Limniskt fiske, en ekonomisk utblick

Fredagen den 19 februari, kl. 09.30-12.00, är det dags för det tredje och avslutande webbinariet i serien Fiskets potential i sött och salt. Limniskt fiske - en ekonomisk utblick är temat.

Webbinariet tar upp:

Ekonomisk och strukturell data rörande svenskt insjöfiske. Talare: Gustav Enhol Blomqvist och Hanna Swanberg från Havs- och vattenmyndigheten.

Kartläggning av och lägesbeskrivning över yrkesfisket i Vänern. Talare: Erika Ekesbo Andrén och Ove Ringsby från Leader Fiskeområde Vänern.

» Mer information och länk till anmälan.


Publicerades