Landsbygdsnätverket

Ansökningar och beslut

Vid den rådgivande bedömningskommitténs senaste möte den 4 december blev 5 av 22 projekt godkända, ett blev bordlagt och ett uppmanat att återkomma. På beslutsmötet för gruppbildningsstöd den 18 december fick 6 ansökningar godkänt, 5 avslag och en blev bordlagd. Nu finns cirka 36 miljoner kvar att söka i totalbudgeten.


Det är viktigt att välja rätt fokusområde. Jordbruksverket har begärt att få göra viss omfördelning, inom fokusområde 3A, och godkänns det ser fördelningen på de olika fokusområdena ut på följande sätt;

2A — Konkurrenskraft — 15 miljoner

3A — Korta livsmedelskedjor — 6 miljoner

3A — Djurvälfärd — 1 miljon

4ABC — Miljö — 13 miljoner

5BC — Energieffektivisering — 0,1 miljoner

5D — Minska utsläpp — 0,2 miljoner

Det finns alltså inga pengar kvar i 5BC eller 5D, medan det finns en hel del kvar inom 4ABC Miljö. Det fokusområdet innefattar åtgärder för att;

  • återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden och de europeiska landskapens karaktär (fokusområde 4A)
  • förbättra vattenförvaltningen, inklusive hanteringen av gödsel- och växtskyddsmedel (fokusområde 4B)
  • förebygga markerosion och förbättra markskötseln (fokusområde 4C)

Publicerades