Landsbygdsnätverket
Selfiebild av Elisabeth Weidel som är VD på Svenska Humlor AB

Foto: Privat

Hallå där Elisabeth Weidel

Elisabeth Weidel är VD på företaget Svenska Humlor AB, som hon startade för detta projekt.

Du driver innovationsprojektet ”Odling av svenska pollinatörer” som utvecklar en ny produkt med humlor för pollinering av tomater och andra växter. Vad är det innovativa i projektet?

– Det nya är att vi producerar bon med humlor som bygger på avel på svenska humlor. Det pollen som vi använder för utfodring är också svenskt.

Vem samarbetar du med i innovationsgruppen?

– Jag driver projektet i samarbete med två biodlare, en tomatodlare, en rådgivare på energi och byggnadsfrågor samt några rådgivare som är experter på humlor.

Hur bidrar innovationen till bättre miljö och klimat?

– Lokalproducerade humlor är bra för transporterna blir kortare. Vi använder den svenska jordhumlan. Vi minimerar risken för införsel av främmande smittor via humlor och pollen. Och en svensk produktion är naturligtvis även bra med tanke på Sveriges självförsörjningsgrad.

Hur kan innovationen förbättra konkurrenskraften?

– Våra svenska humlor är ett alternativ till de importerade. Många har redan hört av sig och vill ha våra humlor. Det är troligen primärt de ekologiska odlarna som ser ett mervärde i lokalproducerade humlor. Vi har ännu inte börjat marknadsföra oss i någon större uträckning men de riktigt stora tomatodlarna som köper stora volymer med importerade humlebon kan vara svåra att konkurrera med.

När kan innovationen komma ut på marknaden?

– Om övervintringen av humlorna går bra så kan vi börja sälja dem redan i februari nästa år.

Projektet startade 2019 och ska avslutas i början av nästa år. Vad händer framöver?

– Jag kommer troligen att ansöka om förlängning av projektet, bland annat för att säkerställa att övervintringen fungerar och hinna planera för flytt till bättre lokaler.

Publicerades