Landsbygdsnätverket
Jennie Cederholm Björklund är ny innovationscoach på Landsbygdsnätverket. Hon har rosa t-shirt och blå kavaj och står ute i skogen

Foto Privat

Hallå där...Jennie Cederholm Björklund 

Du är ny innovationscoach på Landsbygdsnätverket på halvtid. Vad jobbar du med i ditt nya uppdrag?

– Jag coachar i hur vi kan jobba på nya sätt med kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar. I praktiken innebär det att hitta sätt att utveckla kunskap och arbetssätt men även att förmedla allt bra som görs, för att det ska bli ännu mer tillgängligt och användbart för lantbrukare, rådgivare och andra som jobbar med lantbruksutveckling i Sverige.

– Mycket handlar om nya sätt att tänka, kommunicera och arbeta när det gäller samverkan. Men det handlar också att inspirera och fånga upp idéer som kan bli innovationsprojekt.

– Jag arbetar också för att utveckla Sveriges landsbygder generellt. Det hänger ju ihop eftersom landsbygder utvecklas i samverkan mellan folk som bor och verkar i bygderna – oavsett vilken bransch de arbetar inom. På landsbygden är det bland annat gemensam plats, kultur, relationer, känsla av tillhörighet, och omtanke om bygden som förenar och skapar engagemang. Där är lantbrukarna oerhört viktiga, men det är även föreningar, boende, kommun, region och givetvis övriga företagare i bygderna.

Hur kan du bidra till att främja kunskap och innovationer i ditt uppdrag?
– Jag har forskat i ämnet, och har mycket kunskap att dela med mig av, och många forskningsresultat som jag vill jobba med i praktiken. Eftersom jag har jobbat inom såväl lantbruksföretag, som rådgivning, kommun, region och akademi, så förstår jag de olika organisationernas perspektiv, beslutsvägar och sätt att kommunicera. Det innebär också att jag kan översätta forskningsresultat så att även andra än akademiker förstår vad vi pratar om.

– Jag älskar att ifrågasätta varför vi gör som vi gör, vem vi skapar värde för, och på vilket sätt vi gör det? Nya sätt att tänka, arbeta och agera är för mig det viktigaste för att främja innovation. Jag hjälper till att lyfta blicken, och bidrar på så sätt till att främja kunskap och innovation.

Vad brinner du särskilt för?
– Förenkling, transparens och samverkan – att göra det så enkelt och effektivt som möjligt samtidigt som vi ständigt ifrågasätter och ser till att göra nytta. Att vi använder och sprider den kunskap som finns, så den gör nytta. Jag älskar att få människor och organisationer att lyfta blicken och reflektera.

– Att gå från ord till handling. Det är lätt att man på övergripande nivå i stora organisationer pratar och skriver strategier och program, men att det sedan inte blir verkstad. Det strategiska arbetet är oerhört viktigt, men jag tycker att vi behöver bli bättre på att agera och göra nytta för näringarna.

Vad ser du för möjligheter och hinder för innovationsarbetet i Sverige? Och hur kan vi lösa det?
– Vi har enorma möjligheter att utveckla stödsystemet, landsbygder och gröna näringar på innovativa sätt. Men gamla invanda arbets- och tankesätt hindrar oss. För att åstadkomma förändring krävs mod, ödmjukhet och reflektion. Vi behöver modiga ledare som låter medarbetarna utvecklas och arbeta med sitt självledarskap, och vi behöver tillit. Då kan vi utvecklas och skapa kunskap tillsammans. Vi har börjat prata om detta, men det gäller att agera också – och ha mod att förändra.

– Ett exempel är att människor från hela Sverige ska kunna jobba i våra organisationer. Idag har vi kommit så lång (mycket tack vare pandemin), så att många har börjat förstå att man kan bo var som helst på landsbygden, och ändå jobba nationellt. Man ska inte behöva flytta till storstaden för att få ett bra jobb inom innovationssystemet för gröna näringar och landsbygd.

– Jag ser också stora möjligheter i att aktivt arbeta för att få in de unga i våra organisationer. De är vår framtid, och vi som är äldre med lång erfarenhet och stora nätverk bör stötta de unga och dela med oss av våra erfarenheter, och samtidigt vara öppna för att ta till oss de ungas syn på behov, utveckling, aktiviteter och sätt att kommunicera.

– För att ta tillvara möjligheter behöver vi vara lättrörliga och anpassningsbara efter omvärldens förändringar. Vårt kunskaps- och innovationssystem är ännu inte så väl anpassat till detta, och inte heller till de små företagens villkor. Här finns utmaningar som vi behöver hjälpas åt att lösa.

Du kommer att vara moderator för Mötesplats AKIS* den 17 mars. Vad händer då?
– Då får vi en överblick över vilka resurser, nätverk och plattformar som finns till stöd för kunskap och innovationer inom lantbruket, och vad som är på gång inom systemet. Vi spinner vidare på önskemål som framkom vid förra årets träff, får inspel från unga lantbrukare om deras tankar och funderingar, och bjuds på panelsamtal där rådgivningens roll diskuteras. Årets tema är ”Från ord till handling”, och det är just detta som deltagarna ska få diskutera, dvs hur vi går från ord till handling.

* AKIS står för Agrara kunskaps- och innovationssystem

Publicerades