Landsbygdsnätverket

På gång i projekten

I takt med att fler innovationsprojekt går i mål inleds nästa steg att göra satsningarna och resultaten kända för fler. Innovationerna ska göra nytta för så många som möjligt och det är viktigt att visa att medlen i Landsbygdsprogrammet har gjort skillnad.

Ett exempel på ett unikt samarbete längs värdekedjan är innovationsprojektet Lönsam renskötsel. Där har de identifierat olika styckningsdelar med hög ätkvalitet hos framförallt sarven (tjuren) och tagit fram nya produkter av renkött. Det har skapat intresse i grossistledet att medverka till en ökad försäljning och ett ökat värde på renköttet. En tydligare information om rennäringen och olika hållbarhetsaspekter bidrar också till att stärka värdet.

- Innovationsstödet har betytt att vi har kunnat bilda en grupp med olika kompetenser för att kunna komplettera varandra, säger Johan Jonsson som är ordförande i Mausjaur sameby i en intervju.

Genom historien har renskötare fått avyttra sina produkter till lågt pris med låg förädlingsgrad. För att skapa bättre förutsättningar i branschen har projektet arbetat med att utveckla nya kulinariska upplevelser med klimatsmart mat från renskogen.

Partners i innovationsgruppen har varit Mattias Dahlgren Restauranger AB, Mausjaur Sameby, Västra Kikkijaur Sameby, Arvidsjaur Renslakt och Hushållningssällskapet Norrbotten – Västerbotten.

Publicerades