Landsbygdsnätverket

Subgroup on Leader/CLLD

Den stora General Assembly för det europeiska landsbygdsnätverket har en permanent undergrupp för Leader med cirka 100 ledamöter från alla medlemsländer. Undergruppen kallas för Subgroup on Leader/CLLD. Huvuduppgiften för gruppen är att underlätta förenklingar, undvika förseningar i start av program, godkännande av leaderområden och genomförande av transnationella samarbetsprojekt och utbyta idéer för hur detta kan genomföras.

Kontaktuppgifter till de svenska representanterna i Subgroup on Leader/CLLD

Mia Lundqvist
Representerar
Landsbygdsnätverket
070-365 75 20

Pasi Kemi
Representerar
Jordbruksverket
036-15 59 30

Marion Eckardt
Representerar
Leader i Sverige
0345-182 89

Landsbygdsnätverkets kontakt

Ulrika Holmgren
Landsbygdsnätverkets kansli
036-15 52 08