Landsbygdsnätverket

Foto: Transition Towns Conference - CC BY-SA 2.0

Urval av internationella rapporter

Landsbygdsnätverket är aktiva i flera olika europeiska nätverk. I menyn till vänster samlar vi rapporter från några av de olika möten, konferenser och andra träffar som vi deltar i för att på ett enkelt sätt kunna få information om vad som sagts och gjorts.