Landsbygdsnätverket

Klicka på bilden för att spela filmen.

Stort engagemang på digitala nätverksträffen

Temat för den digitala nätverksträffen 2018 var Smarta landsbygder i framkant. Över 400 deltagare samlades på 19 platser i landet. Totalt fanns ett 80-tal organisationer, myndigheter och företag representerade.

Nätverksträffen var uppdelad i tre delar. Den första delen bestod av föreläsningar, den andra av diskussioner och den tredje av redovisningar från gruppdiskusioner samt analyser. Se inspelningen från träffen i filmen ovan.

Föreläsare:

Aline Kärrbäck, svenska Landsbygdsnätverkets representant europeiska Landsbygdsnätverket grupp för Smart Villages.

Lina Bjerke, forskare vid Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Lars E Olsson, Näringsdepartementet, samordnar förberedelserna av framtida jordbruks- och landsbygdspolitik, CAP.

Presentationer och anteckningar

Vill du ta del av presentationer eller annat material från träffen?
Skicka ett mejl till kansliet@landsbygdsnatverket.se

Mer information

Vill du veta hur Landsbygdsnätverket jobbar med Smarta landsbygder? Då hittar mer på vår sida för Smarta landsbygder.