Landsbygdsnätverket

Nätverksträffen 2014

På Landsbygdsnätverkets träff i Stockholm den 12 november kom en stor bredd av Sveriges landsbygdsintressenter. På plats fanns representanter för 35 ideella organisationer, 22 myndigheter inklusive länsstyrelser, 29 leaderföreningar och 16 kommuner.

Programmet i plenum

Intervjuer

Statssekreterare Elisabeth Backteman, Thomas Norrby, SLU och Jacob Käll, Doing Rural intervjuas om deras förväntningar på Landsbygdsnätverket.

Några av deltagarna får berätta om vilka resultat de vill se av sin organisations medlemskap i Landsbygdsnätverket.

Blandade fotografier från träffen