Landsbygdsnätverket
Intressanta samtal ägde rum på nätverksträffens mingeltorg.

Intressanta samtal ägde rum på nätverksträffens mingeltorg. Foto: Malin Holgersson

Nätverksträffen 2015

Den 25 november gick 2015 års nätverksträff av stapeln på Marina Tower i Stockholm. Då blandades mingel med olika föredrag och fördjupande workshoppar. Fokus för dagen låg på hur vi i Landsbygdsnätverket kan bidra för att uppfylla EU:s mål för år 2020.

Nätverksträffen började med mingel vid mingeltorget innan Peter Melin, styrgruppens ordförande, inledde dagen i den stora salen. Därefter tog Elisabeth Backteman, statssekreterare på regeringskansliet, över och pratade om vilka bra möjligheter vi har tillsammans för att uppnå EU 2020-målen.

Under resten av förmiddagen löste olika föredragare av varandra. Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen och Karin Varverud, vd för Energifabriken, pratade om hur vi kan anpassa oss till ett förändrat klimat och hur vi ska leverera EU:s klimatmål 2020. Ordförande i den parlamentariska landsbygdskommittén Johan Persson, även Kalmars kommunalråd (S), presenterade deras påbörjade arbete och deras förslag till inriktning och utformning av en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.

Workshoppar och startskott

Eftermiddagen ägnades åt parallella workshoppar som deltagarna fick välja mellan. Under en av workshopparna avfyrades startskottet för det nya havs- och fiskeriprogrammet.

Dagen avslutades med en summering av styrgruppen. Bland ledorden förekom både styrka, engagemang och gemenskap.

Presentationer

Under "Mer information" hittar du de olika presentationerna som hölls under dagen. Där finns även de löpsedlar som togs fram under workshopparna.

Se hur deltagarna svarar på frågan "Hur kan din organisation bidra till EU 2020-strategins olika mål?"

Blandade bilder från nätverksträffen