Landsbygdsnätverket

Dialog om verksamheten 2023-2024

Landbygdsnätverkets styrgrupp bjuder in till dialog under maj-augusti om framtiden och verksamheten 2023-2024.

Denna sida är under uppbyggnad. Ha tålamod, mer information kommer inom kort.

Bakgrund

Vad är nytt från 2023? Politikområdenas olika mål och hur de är sammankopplade

Inom områdena livsmedelsproduktion; miljö och klimat samt socio-ekonomisk struktur finns det fler målformulering som är aktuella, utifrån de styrdokument som gäller från 2023 och framåt. Här kan du ta del av tre matriser som visar politikområdenas mål och hur de hör ihop.

Vad står det i Sveriges strategiska plan - om ett nationellt nätverkt för den gemensamma jordbrukspolitiken?

I förslaget till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027 finns ett avsnitt som anger förutsättningarna för ett nationellt nätverk.

Publicerades