Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket - dåtid, nutid och framtid

Sedan 2007 har över 100 organisationer och myndigheter varit medlemmar i det svenska Landsbygdsnätverket. Det finns liknande nätverk i alla EUs medlemsländer och tillsammans bildar vi Europeiska Landsbygdsnätverket. Nätverkandet på både svensk nivå och EU-nivå fortsätter under nästa programperiod 2021-2027. Därför har Landsbygdsnätverkets styrgrupp lyssnat till medlemmarna och andra intressenter och håller just nu på att planera för kommande två år.

Mål och förväntningar

Här kan du läsa mer om mål och förväntningar i Landsbygdsnätverkets pågående process med förberedelser inför programperioden 2021-2027.

Medlemmarnas engagemang

Ett fungerande nätverk bygger på att de som ingår ser värdet av att utbyta erfarenheter och lära sig av varandra, men också att samverka mer. Därför är det viktigt att alla som är intresserade är med och påverkar vilka nätverksinsatser som ska prioriteras och att vi får ett gemensamt ägarskap över nätverket.

Landsbygdsnätverkets intressentdialog om framtiden

Vilka är behoven av nätverksinsatser under 2021-2027? Landsbygdsnätverkets styrgrupp har sedan våren 2020 haft en intressentdialog med både befintliga och potentiellt nya medlemmar om nästa periods nätverk.
Över 200 personer från 76 olika organisationer och myndigheter har deltagit.
Läs mer om dialogen i artikeln: Så vill intressenterna ha sitt framtida nätverk.
Vill du ta del av hela slutrapporten från dialogen? Du kan beställa den från landsbygdsnatverket@jordbruksverket.se.

En vy över en sjö

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU