Landsbygdsnätverket

Fokusträffar: juni och augusti 2020

Var med och forma nätverket för perioden 2021-2027. Landsbygdsnätverkets styrgrupp vill ha en förjupad intressentdialog med både befintliga och potentiellt nya medlemmar om nästa periods nätverk. Vi vill veta vad just du och din organisation tycker.


En vy över en sjö

Var med och påverka genom att medverka i ett fokusgruppsmöte. Det är korta möten som leds av en mötesordförande. Frågorna som gruppen diskuterar är:

  • Vilka mervärden kan vi tillsammas i nätverket skapa, kopplat till valt temaområde.
  • Hur ska vi arbeta för att nå de identiferade mervärdena?

Nedan syns våra temaområden med underteman - samt möteschemat.

Här är länken direkt till anmälan (formuläret öppnas i ett eget fönster i din webbläsare). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VÄLKOMMEN!

Temaområde...

... med underteman

Innovation

Entreprenörskap, omställning, digitalisering, innovationssystem, kunskapsutveckling (bland annat Agricultural Knowledge and Innovation Systems).

Lokal utveckling

Livsmedelsförsörjning, hållbarhet, service, infrastruktur, digitalisering, lönsamhet i jordbruket.

Omställning

Framåtblick, brådskande, innovation, landsbygdens roll i samhällets omställning, beredskap, för biologisk mångfald, attitydförändring.

Livsmedelsstrategi

Alla nivåer (nationellt, regionalt, lokalt, ideellt), alla sektorer, politiska mål, innovation, kompetens, konkurrenskraft, med beaktan av miljö- och klimatmål.

Entreprenörskap

Myndigheterna måste tänka entreprenörskap, kratta manegen för entreprenörskap, enskilda aktören spelar roll, förändra attityder, innovation, kunskapsutveckling (bland annat Agricultural Knowledge Innovation Systems).


Temaområde

Dag och datum

Tid
Innovation

Tisdagen den 23 juni

kl. 10.00 - 11.15

Innovation

Tisdagen den 18 aug

kl. 10.00 - 11.15

Innovation

Tisdagen den 25 aug

kl. 10.00 - 11.15
Lokal utveckling

Tisdagen den 23 juni

kl. 13.30 - 14.45

Lokal utveckling

Tisdagen den 18 aug

kl. 13.30 - 14.45

Lokal utveckling

Tisdagen den 25 aug

kl. 13.30 - 14.45
Omställning

Onsdagen den 24 juni

kl. 10.00 - 11.15

Omställning

Onsdagen den 19 aug

kl. 10.00 - 11.15

Omställning

Onsdagen den 26 aug

kl. 10.00 - 11.15
Livsmedelsstrategi

Onsdagen den 24 juni

kl. 13.30 - 14.45

Livsmedelsstrategi

Onsdagen den 19 aug

kl. 13.30 - 14.45

Livsmedelsstrategi

Onsdagen den 26 aug

kl. 13.30 - 14.45
Entreprenörskap

Torsdagen den 25 juni

kl. 10.00 - 11.15

Entreprenörskap

Torsdagen den 20 aug

kl. 10.00 - 11.15

Entreprenörskap

Torsdagen den 27 aug

kl. 10.00 - 11.15


Bakgrund - Landsbygdsnätverket

Sedan 2007 har över 100 organisationer och myndigheter varit medlemmar i det svenska Landsbygdsnätverket. Det finns liknande nätverk i alla EUs medlemsländer och tillsammans bildar vi Europeiska Landsbygdsnätverket. Nätverkandet på både svensk nivå och EU-nivå fortsätter under nästa programperiod 2021-2027. Därför är det hög tid att kartlägga angelägna nätverksbehov.


Medlemmarnas engagemang

Ett fungerande nätverk bygger på att de som ingår kan utbyta erfarenheter och lära sig av varandra. Därför är det viktigt att ni är med och påverkar vilka nätverksinsatser som ska prioriteras och att vi får ett gemensamt ägarskap över nätverket. 


Nästa periods nätverk

Än så länge finns inga beslut om EU-förordningen som reglerar hur medlemsländerna kan använda pengarna till nästa periods nätverk. Varje medlemsland ska nu ta fram en strategisk plan för hur de vill jobba med den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitikens båda pelare. I planen ska det också finnas med en beskrivning om hur nätverket ska fungera för att bidra till att strategin genomförs på ett bra sätt. Det innebär att nätverket ska fortsätta förstärka åtgärder i pelare två för jordbrukets konkurrenskraft, miljö- och klimatåtgärder samt landsbygdsutveckling, inklusive lokalt ledd utveckling.

Nytt för nästa period är att nätverket också ska bidra till ett bra genomförande av direktstöd och marknadsåtgärder i pelare ett.

I EU-kommissionens förslag till förordning finns en artikel om nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken. Både målen och arbetsuppgifterna är snarlika de som gäller nuvarande programperiod.

Vad som står i EU-kommissionens artikel om nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken kan du läsa *här Pdf, 418.3 kB, öppnas i nytt fönster..


Mål med nätverkande

Syftet med Landsbygdsnätverket är att öka engagemanget och förmågan till en hållbar jordbruks- och landsbygdsutveckling men även utveckling inom fiske- och vattenbruk. Andra viktiga syften är att främja förnyelse och innovationer och att sprida information om möjligheterna med EU programmen. På så sätt bidrar vi också till våra svenska mål inom Livsmedelsstrategin, Klimat- och miljöpolitiken och Landsbygdspolitiken. Merparten av finansieringen har kommit från EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik. Men en viss del har också finansierats via EU:s havs- och fiskeripolitik.

Hur målen sammanfaller kan du läsa mer om *här Pdf, 161.2 kB, öppnas i nytt fönster..


Ett nätverk som kompletterar och förstärker

Flera av Landsbygdsnätverkets organisationer och myndigheter fungerar som nätverk eller samordnar egna nätverk och forum som på olika sätt verkar för jordbruks-, landsbygds- och havs och fiskeriutveckling. För att hushålla med våra gemensamma och begränsade resurser är det viktigt att undvika dubbelarbete. Landsbygdsnätverket kan komplettera, förstärka och vid behov sammankoppla det som görs på annat håll.