Landsbygdsnätverket
Landskapsbilder och detaljer från Öland i ett collage

Mål och förväntningar

Än så länge finns inga beslut om EU-förordningen som reglerar hur medlemsländerna kan använda pengarna till nästa periods nätverk. Men varje medlemsland ska nu ta fram en strategisk plan för hur de vill jobba med den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitikens båda pelare (direktstöd/marknadsåtgärder respektive landsbygdsutveckling).

I planen ska det också finnas med en beskrivning om hur nätverket ska fungera för att bidra till att strategin genomförs på ett bra sätt. Det innebär att nätverket ska fortsätta förstärka åtgärder i pelare två för jordbrukets konkurrenskraft, miljö- och klimatåtgärder samt landsbygdsutveckling, inklusive lokalt ledd utveckling.

Landsbygdsnätverkets styrgrupp har efter dialogen med över 200 personer från 76 olika organisationer och myndigheter tagit fram ett förslag om hur Landsbygdsnätverket bör beskrivas i strategin.

Vill du ta del av förslaget för Landsbygdsnätverket i den strategiska planen? Skicka ett mejl till kansliet@landsbygdsnatverket.se så får du den skickad till dig.

Nästa periods nätverk

Nytt för nästa period är att nätverket också ska bidra till ett bra genomförande av direktstöd och marknadsåtgärder i pelare ett.

I EU-kommissionens förslag till förordning finns en artikel om nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken. Både målen och arbetsuppgifterna är snarlika de som gäller nuvarande programperiod.

Vill du ta del av EU-kommissionens artikel om nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken? Skicka ett mejl till kansliet@landsbygdsnatverket.se så får du den skickad till dig.

Mål med nätverkande

Syftet med Landsbygdsnätverket är att öka engagemanget och förmågan till en hållbar jordbruks- och landsbygdsutveckling men även utveckling inom fiske- och vattenbruk. Andra viktiga syften är att främja förnyelse och innovationer och att sprida information om möjligheterna med EU-programmen. På så sätt bidrar vi också till våra svenska mål inom Livsmedelsstrategin, klimat- och miljöpolitiken och landsbygdspolitiken. Merparten av finansieringen har kommit från EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik. Men en viss del har också finansierats via EU:s havs- och fiskeripolitik.

Vill du ta del av en matris över hur målen sammanfaller? Skicka ett mejl till kansliet@landsbygdsnatverket.se så får du den skickad till dig.

Ett nätverk som kompletterar och förstärker

Flera av Landsbygdsnätverkets organisationer och myndigheter fungerar som nätverk eller samordnar egna nätverk och forum som på olika sätt verkar för jordbruks-, landsbygds- och havs och fiskeriutveckling. För att hushålla med våra gemensamma och begränsade resurser är det viktigt att undvika dubbelarbete. Landsbygdsnätverket kan komplettera, förstärka och vid behov sammankoppla det som görs på annat håll.