Landsbygdsnätverket

Klimat, miljö och hållbarhet i Leaderstrategier

I stora delar av Sverige genomför Leader viktiga insatser inom klimat och miljö. Och inför programperioden 2023-2027 har många Leaderområden ambitionen att bli en ännu mer kraftfull aktör inom landsbygdsutveckling med fokus på hållbarhet, miljö och klimat. Därför bjuder Lands-bygdsnätverket nu in till en workshop som stöd i det pågående strategiarbetet.

Workshopen bjuder på samtal, tips och inspiration för hur skrivargrupper på ett ännu tydligare sätt kan skriva in klimat, miljö och hållbarhet i sina strategier.

När? Torsdagen den 10 juni klockan 13.00-15.00.
Var? Digitalt via Zoom

Program

13.00 Incheckning och tekniktest

13.05 Inledning
Ulrika Holmgren, Landsbygdsnätverkets kansli
Hans-Olof Stålgren, Landsbygdsnätverkets kansli

13.10 Omvärldsspaning med koppling till Leaders uppdrag
Mattias Goldmann, hållbarhetschef på SWECO, opinionsbildare, författare och debattör.

Mer information om Mattias Goldmann på Myspeaker.se (öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13.35 Kort paus

13.40 Goda exempel från två Leaderområden

14.00 Miljö- och klimatperspektiv som utgångspunkt och framgångsfaktor i landsbygdsutveckling
Bam Björling, LAG-medlem i Leader Södermanland, sociolog och expert på hållbar förändring.

Mer information om Bam Björling på Leader Södermanlands webbsida (öppnas i ny flik). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14.20 Workshop

  • Vad är Leaders uppdrag när det kommer till omställning? Och hur kan det samspela med underifrån-perspektivet?
  • Hur kan vi i våra strategier skapa en inriktning som leder till verklig förändring för miljö och klimat?
  • Hur tar vi tillsammans fram effektiva kriterier för våra strategier?
  • Hur samverkar detta med våra övriga mål för hållbar utveckling?
  • Vilket stöd behövs från Landsbygdsnätverket?

14.50 Sammanfattning

15.00 Avslut
Här finns även möjlighet för den som vill att stanna kvar och samtala.