Landsbygdsnätverket

Foto: Scandinav U9AN.

AKIS tematräff - Digitalisering

Välkommen till en temadag den 30 november i Landskrona. Information om Jordbruksverkets förstudie om kunskapsnav för digitaliserat jordbruk. Vad menar vi med digitalisering och vem är intresserad av vilken data?

Tvärfunktionellt arbete och praktiska case inspirerar, och resultat från studien presenteras. Målet med dagen är att höja kompetensen och diskutera farhågor och möjligheter med digitalisering.

Träffen ordnas av Landsbygdsnätverket i samverkan med Analysys Mason, RISE, Agronod med flera.

Vi kommer att uppdatera med program inom kort.

Publicerades