Landsbygdsnätverket

AKIS tematräff - Kommunikation och kunskapsöverföring

Välkommen till en temadag den 22 november på Vreta Kluster. Vi inspireras om hur vi tillsammans kan utveckla och överföra kunskap, och bjuds på verktyg för god dialog och spännande kommunikation. Vi pratar om vikten av att se och förstå olika perspektiv och kunskapsöverföring åt olika håll.

Samverkan med AgroÖst, Vreta Kluster, Länsstyrelsen i Östergötlands län m.fl.

Datum och tid

Tisdagen den 22 november. Klockan 9.30 - 15.30.

Plats

Vreta Kluster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast 10 november.

Kontakt

Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket.

Träffen riktar sig till personer från svenska kunskaps- och innovationssystemet för lantbruk (AKIS). Vi ser gärna deltagare som kommer från rådgivning, utbildningsverksamhet såsom akademi eller lantbruksskolor, lantbrukare, medlemsorganisationer, myndigheter och kommuner.

Syftet med träffen är att ge inspiration om hur vi tillsammans kan utveckla och överföra kunskap. Vi vill också bjuda på verktyg för god dialog och kommunikation. Vi pratar om vikten av att se och förstå olika perspektiv och kunskapsöverföring åt olika håll. En viktig del i träffen är också den nätverkstid vi får tillsammans.

Preliminärt program

Välkomna! Presentation av dagen

Vikten av att se och förstå olika perspektiv

Att se och förstå sig själv och andra

Övning - att se och förstå sig själv

Kunskapsutveckling ihop - akademi och kunder/lantbrukare

Utveckla kunskap tillsammans, ERFA-grupper ihop med rådgivning

Kommunicera på nya sätt

Sociala medier - praktiska tips

Avslut

Publicerades