Landsbygdsnätverket

Arbetsgrupp Innovationsfrämjande i landsbygder

Uppstartsmöte möte i Stockholm för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Innovationsfrämjande i landsbygder.

Publicerades