Landsbygdsnätverket

Fiskeforum2020

31 mars – 1 april, Näringslivets hus i Stockholm.

Under 2019 etablerades en årligt återkommande konferens om fisk- och fiskeutvecklingsfrågor som kallas Fiskeforum. På 2019 års Fiskeforum var temat för diskussionerna Fisketurism. Den 31 mars - 1 april 2020 arrangeras ett nytt Fiskeforum. Denna gång på temat Hållbart fiske - ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Fiskeforum2020 syftar till att på olika sätt belysa och diskutera svenskt fiske ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer att ställa oss frågan om vi har ett hållbart fiske idag, men även prata om vad som behövs för att vi i framtiden ska ha både bärkraftiga akvatiska ekosystem, konkurrenskraftiga fiskenäringar och säkra möjligheterna till ett bra sport- och fritidsfiske.

Fiskeforum2020 för samman hela fiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av ett hållbart fiske i Sverige. Konferensen samlar bl.a. yrkesfiskare, fritidsfiskare, sportfiskare, fisketurismentreprenörer, fiskevattenägare, produkt- och destinationsutvecklare, offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, forskning och vetenskaplig rådgivning.

Missa inte denna spännande tvådagarskonferens med intressanta föredrag och diskussioner om hållbart fiske!

När: Den 31 mars – 1 april 2020

Var: Näringslivets hus i Stockholm, Storgatan 19

Hur: Gå till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (begränsat antal platser)

I deltagaravgiften på 1450 kronor (exkl. moms) inkluderar luncher, förmiddags- och eftermiddagsfika samt en trerätters konferensmiddag med dryck. Det finns möjlighet att delta endast en av dagarna till reducerat pris. Föredragshållare och paneldeltagare medverkar utan kostnad.

Program: Konferensprogrammet hittar du härPDF

Frågor: fiskeforum2020@jordbruksverket.se

Fiskeforum2020 arrangeras av Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sportfiskarna, Sveaskog, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk Sportfiskehandel och Landsbygdsnätverket i samverkan med Sveriges Fiskevattenägareförbund och Sveriges Fiskares Producentorganisation.

 

Publicerades 2020-01-20

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU