Landsbygdsnätverket

Workshop om Digital teknik för lönsam och flexibel betesdrift

Webbinarium om Digital teknik för lönsam och flexibel betesdrift sänt från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i samarbete med Landsbygdsnätverket och Agroväst, den 11 november kl. 09.00-13.00.

Publicerades