Landsbygdsnätverket

På medlemsträffen vägleder Thomas Norrby från SLU dig tillsammans med sina kollegor i workshoppen om internationellt samarbete. På workshoppen får du dela med dig av din erfarenhet samarbete på internationell nivå - och lära dig mer om bra sätt att skapa fruktsam och långvarig samverkan.

Workshop: Internationellt samarbete

Här är länken till workshopen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster, med hjälp av mötesverktyget Zoom).


Du kan även ringa in på tel. 08 5016 3827.
ID: 835 3340 8223.

Är du intresserad att samarbeta internationellt? Eller bli bättre på att samarbeta?

Landsbygdsnätverkets medlemmar deltar i många internationella samarbeten.
Vill du veta varför, hur, när och var?

  • Hur gör man och vad bör man inte göra?

Tre inspirationsföredrag

Lotta Fabricius Kristiansen från Svenska Bin berättar om erfarenheter från EIP-Agri Fokusgrupp ”Bee health and beekeeping”.

Lotta Fabricius Kristiansen

Carl Dahlberg från Leader Bohuskust och gränsbygd talar om erfarenheter av projektet LocalEat, som är en del av det transnationella projektet Added Value Local Food. Projektet arbetar med checklistor och verktyg för att understödja aktörer att ta fram mervärden med lokal mat. Det innebär logistik, lokala marknader, storytelling, marknadsföring och teori.

Carl Dahlberg.

Jenny Edvinsson från Leader Höga Kusten delger erfarenheter från det transnationella projektet TALKO, där man vill skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje, vi-anda och en känsla av meningsfullhet.

Jenny Edvinsson.

Gruppsamtal

Efter presentationerna blir det gruppsamtal med frågor som:

  • Vilka erfarenheter har du av internationellt samarbete?
  • Vilka önskemål och behov av internationellt samarbete har ni som organisation?
  • Ge exempel på hur man tänkt och vilka kontakter har tagits för att komma igång med ett internationellt samarbete?
  • Vem tog första kontakten?
  • På vilket sätt vårdar ni era internationella relationer idag?
  • Hur kan Landsbygdsnätverket bistå för ökat internationellt samarbete?

ENRD, Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling

Som avslutning får vi information från David Lamb från det europeiska landsbygdsnätverket.

Publicerades