Landsbygdsnätverket
Händer som håller upp kugghjul mot en bakgrundshimmel

Mötesplats AKIS 2021

Den 17 och 18 mars 2021 arrangerar Landsbygdsnätverket Mötesplats AKIS - om kunskapsflöden och innovationer i de gröna näringarna. Mötet som pågår mellan 9-12 är digitalt.

Under dessa två förmiddagar kan du lära dig mer om

  • kunskapsflöden och innovationer
  • vilka som är viktiga aktörer inom AKIS
  • EU:s och den svenska regeringens syn på AKIS

Du kommer även att få veta mer om vilka resurser, nätverk och plattformar som kan finnas till stöd för innovationer och kompetensförsörjning inom lantbruket. Det är olika program för de båda förmiddagarna.

Datum: Onsdagen den 17 mars kl. 9 – 12 och torsdagen den 18 mars kl. 9 – 12

Anmäl dig till Mötesplats AKIS här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista anmälningsdag är den 12 mars. Inloggningsuppgifter till Zoom skickas dagen innan mötet och länken gäller båda dagarna.

För mer information om Mötesplats AKIS och programinnehållet, kontakta Nils Lagerroth eller Johan Ascard.

Medverkar gör bland annat EUs jordbruksdirektorat, Näringsdepartementet, Jordbruksverket, Tillväxtverket, olika rådgivningsorganisationer, Formas, Vinnova och SLU.

AKIS står för Agricultural Knowledge and Innovation System och handlar om kunskapsflöden och innovationer i de gröna näringarna. Det är ett centralt begrepp i den strategiska plan som gäller för EUs jordbruks-och landsbygdspolitik fram till 2027.

Bakgrund
Stora resurser ställs till förfogande, från EU och den svenska regeringen, till forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom de gröna näringarna. Detta för att möta de stora utmaningar som finns inom livsmedelsstrategin som syftar till en ökad och hållbar produktion av mat, och som ska leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Mer kunskap och smidiga system för att utbyta erfarenheter behövs för att nå praktiken.