Landsbygdsnätverket

Program 17 och 18 mars Mötesplats AKIS
Online via Zoom

Program onsdag 17 mars kl. 9.00 - 12.00


8.30 Incheckning och tekniktest

9.00 Hej och välkomna!
Lovisa Madås, AGFO (Kunskaps- och mediebolag med fokus på framtidens mat) och Magnus Ljung, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) RådNu SLU är våra moderatorer
Inledning av Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet och Kjell Ivarsson, LRF

9.15 Varför har EU introducerat AKIS?
The goal of the Commission with AKIS and ideas on AKIS strategies and interventions from other EU member states
Inge Van Oost, Policy officer, European Commission - DG Agriculture and Rural Development
(föredraget är på engelska utan översättning)

Vad vill svenska regeringen med AKIS?
Åsa Wolgast Broberg, Näringsdepartementet

09.50 Grupparbeten i Zoom
Frågor att förbereda sig på:
1. Det här är min koppling till AKIS.
2. Så bidrar jag konkret till utvecklingen av AKIS Sverige.

10.15 Vad är AKIS i Sverige?

 • Izabel Nordlund, SLU
 • Per Hansson, KCF, SLU
 • Magnus Ljung, RådNu, SLU

10.50 Paus

11.00 Konkreta case: Nätverk och forum för AKIS, exempel på idéer och vad som är på gång

 • Kunskapsnav för svensk animalieproduktion, Sone Ekman, Jordbruksverket
 • Gotland Grönt Centrum, Susanne Welin-Berger, utvecklingsansvarig och klustersamordnare
 • Det lokala nätverket – Svante Kaijser, Lantbrukare

11.30 Grupparbeten i Zoom
Frågor att förbereda sig på:
1. Vad behövs för att stärka AKIS i Sverige?
2. Vilka är de viktigaste stegen i den riktningen?

11.55 Vad har vi lärt oss - kort reflektion genom verktyget Mentimeter

12.00 Tack för idag! - Vi ses imorgon

Program torsdag 18 mars kl. 9.00 - 12.00


8.30 Öppet för tekniktest

09.00 Hej och välkomna - kort reflektion om gårdagens resultat från er deltagare
Lovisa Madås, AGFO och Magnus Ljung, SLU RådNu SLU är våra moderatorer

09.10 Hur stärker vi innovationsförmågan genom nya förhållningssätt som vår tid kräver?
Sylvia Schwaag Serger, professor, Lunds universitet. Ledamot i regeringens innovationsråd.

09.30 Två viktiga finansiärer inom forskning och utveckling

 • Joanna Franzén, Vinnova
 • Erika Ax, Formas

09,50 Paus

09.55 Grupparbeten i Zoom
Frågor att förbereda sig på:
1. Hur ser ett dröm-samarbete ut som leder till stärkt AKIS Sverige?
2. Vad behövs för att möjliggöra ett sådant samarbete?

10.25 Redskap för kompetensutveckling och innovation
Frida Sporre och Lina Edvardsson, Jordbruksverket - Stöd för kompetensutveckling och innovationer inom den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP, Common Agricultural Policy)
Therese Wallqvister, Tillväxtverket - Åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn

10.45 Paus

10.50 Panelsamtal

 • Vad saknas och vad krävs för att stärka AKIS?
 • Hur bör och kan vi samarbeta mer mellan olika aktörer, nätverk, plattformar och forum?

Med i panelen

 • Ulrik Lovang, Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag
 • Johan Karlzén, Sveriges Spannmålsodlarförening
 • Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen
 • Jörgen Korning, RISE
 • Sara Borgström Länsstyrelsen

11.30 Återraportering från era grupparbeten
Frågor och svar med gruppernas ordförande

11.50 Summering av insikter, avslutande kommentar och nästa steg
Jan Cedervärn, Jordbruksverket, ordförande i Landsbygdsnätverket

12.00 Tack för idag!

Lyssna gärna på detta avsnitt av podden Landet som handlar om AKIS.

Medverkar gör
Per Hansson, verksamhetsledare SLU Kompetenscentrum företagsledning
Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdomen
Jesper Broberg, Förbundsdirektör Hushållningssällskapets Förbund