Landsbygdsnätverket
Två barn som springer på en äng.

Foto: Scandinav bildbyrå/Stefan Isaksson

Nationell Landsbygdsträff 2021

Den 10 februari 2021 arrangerade Tillväxtverket och Landsbygdsnätverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner den Nationella Landsbygdsträffen.

Träffen genomfördes tillsammans med våra regionala medarrangörer länsstyrelser och regioner. Deltagarna var möjliggörare för landsbygdsutveckling på lokal, kommunal, regional eller nationell nivå

Under dagen lyfters de innovativa landsbygderna, utvecklingskraften och hur vi tillsammans möter framtiden. Se programmet på den här sidan.

Föreläsningar och panelsamtal

Här har vi samlat inspelat material från träffen. Vill du ha en specifik talares presentation skickad till dig? Mejla sara.uddemar@jordbruksverket.se

Livskraftiga lokalsamhällen som utmanar den urbana normen

Moa Björnsson, utvecklingschef på Træna kommun, som korades till Norges mest innovativa kommun 2018

Landsbygdsutopier – idéer för en hållbar framtid

Josefina Syssner, kulturgeograf och prefekt vid Linköpings Universitet.

Global trends for rural areas of the future

Alessandra Faggian, professor vid Gran Sasso Science Institute, Italien.

Den lilla kommunens stora möjligheter

Anders Andersson, kommunchef i Eda kommun

Landsbygdspanelen tycker till

Panelen berstår av Ellen Lundkvist, MUCF, Micael Ragnar, Region Jönköpings län, Malin Rönnblom, Karlstad universitet och Anders Andersson, Eda kommun.

Städer och landsbygder - forskning, fakta och analys

AnnSofi Persson Stenborg, Tillväxtverket

Panelsamtal: Så tar vi vara på utvecklingskraften i våra landsbygder

Panelen består av Jennie Nilsson, landsbygdsminister, Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket, Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket, Anders Knape, ordförande Sveriges kommuner och regioner och Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande i Borgholms kommun.

Inspirationsfilmer

Här har vi samlat de inspirationsfilmer som visades i samband med eftermiddagens gruppsamtal.

Innovation som skapar samhällsutveckling

Johan Persson, Auto Mat i Södra Möckleby, Öland

Innovation som skapar samhällsutveckling

Bengt Karlström, Servicelyftet Coompanion

Digital omställning för smartare landsbygder

Mikael Holmgren, Compare

Naturturism som motor för utveckling

Johan Engström, Visit Dalarna

Rusta företagen för framtiden

Karolina Nätterlund, Region Jämtland-Härjedalen

Sociala företag tänker längre

Ylva Lundkvist Fridh, Stjärnsunds bygdebolag

All hållbarhet är viktig för livskraftiga landsbygder

Seema Arora-Jonsson, SLU

All hållbarhet är viktig för livskraftiga landsbygder

Vera Telemo, Fyrbodals kommunalförbund

Platsens betydelse för att bo och verka i landsbygder

Emelie Kårén, Relsele inflyttningsgrupp

Så kan unga bli mer delaktiga

Andreas Thell, Leader Sydöstra Skåne

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU