Landsbygdsnätverket

Program

När: 10 februari

Var: Online via Zoom

8.30 Incheckning och tekniktest

9.00 Hej och välkomna!

9.15 Åt vilket håll går våra landsbygder? Perspektiv: Eda och världen.
Fyra huvudtalare delar med sig av sin kunskap.

Huvudtalarna

Moa Björnsson

Moa Björnsson
Utvecklingschef
Træna kommun

Josefina Syssner

Josefina Syssner
Prefekt
Linköpings universitet

Foto: Björn Lisinski

Alessandra Faggian

Alessandra Faggian
Professor i ekonomi
Gran Sasso Science Institute

Anders Andersson

Anders Andersson
Kommunchef
Eda kommun

Livskraftiga lokalsamhällen som utmanar den urbana normen
Moa Björnsson, utvecklingschef på Træna kommun, korad till Norges mest innovativa kommun 2018

Landsbygdsutopier – idéer för en hållbar framtid
Josefina Syssner, prefekt vid Linköpings universitet.

Global trends for rural areas of the future
Alessandra Faggian, professor vid Gran Sasso Science Institute, Italien

Paus

Den lilla kommunens stora möjligheter
Anders Andersson, kommunchef i Eda kommun

10.40 Diskussion region/län för region/län

11.25 Platsen och betydelsen - en samhällsbyggares berättelser, del 1
Linda Forss, samhällsbyggare, Forss LivsProduktion AB

Linda Forss som håller upp ett renhorn.

Linda Forss
Samhällsbyggare

11.30 Paus

11.45 Landsbygdspanelen tycker till

Landsbygdspanelen

Ellen Lundkvist, MUCF

Ellen Lundkvist
Utvecklingsledare
MUCF

Micael Ragnar, Region Jönköpings län

Micael Ragnar
Regionutvecklare
Region Jönköpings län

Malin Rönnblom

Malin Rönnblom
Professor i statsvetenskap, Karlstad universitet

Foto: Andreas Reichenberg

Anders Andersson

Anders Andersson
Kommunchef
Eda kommun

12.15 Behoven och begripligheten - en samhällsbyggares berättelser, del 2
Linda Forss, samhällsbyggare, Forss LivsProduktion AB

12.20 Lunch

13.20 Städer och landsbygder - forskning, fakta och analys
AnnSofi Persson Stenborg och Sofia Tano, Tillväxtverket

13.45 Tio teman på schemat - du väljer ett (görs i anmälan)

14.35 Möjligheten och görandet - en samhällsbyggares berättelser, del 3
Linda Forss, samhällsbyggare, Forss LivsProduktion AB

14.40 Paus

14.55 Så tar vi vara på utvecklingskraften i våra landsbygder.

Avslutande panelsamtal.

Panelen

Jennie Nilsson, Landsbygdsminister

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Gunilla Nordlöf.

Gunilla Nordlöf
Generaldirektör
Tillväxtverket

Foto: Monica Nielsen, Tillväxtverket

Christina Nordin.

Christina Nordin
Generaldirektör
Jordbruksverket

Foto: Anna Hållams

Anders Knape

Anders Knape
Ordförande
Sveriges kommuner och regioner

Foto: Hans Alm

Ilko Corkovic

Ilko Corkovic
Ordförande
Kommunstyrelsen
Borgholms kommun

15.30 Tack för idag!