Landsbygdsnätverket

Dokumentation från nätverksträffen

Nedan följer program, presentationer och annan dokumentation från närverksträffen i Åre.

Program

Program för träffenPDF

Presentationer

Pass 1: Livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin - Vikten av samverkan och Jordbruksverkets rollPDF
Ingrid Eilertz, Jordbruksverket

Hur såg konkurrenskraften ut i livsmedelskedjan innan livsmedelsstrategin?PDF
Camilla Burman, Jordbruksverket

Sumering av höstens klusterträffar om livsmedelsstrateginPDF
Eva Sundberg, Jordbruksverket

Pass 2: Nästa programperiod

Den gemensamma jordbrukspolitikenPDF
Carl-Fredrik Lööf, Näringsdepartementet

Havs- och fiskerifondenPDF
Bianca Burkardt Salazar, Näringsdepartementet

SocialfondenPDF
Annette Saväng, Svenska ESF-rådet

Regionalfonden och nationell politikPDF
Mattias Moberg, Näringsdepartementet

Regeringen ger sin syn på landsbygdspolitiken och livsmedelsstrateginPDF
Per Callenberg, Näringsdepartementet

Sammanställning workshops

Livsmedelsstrategin

Mentisvar: Så tycker jag att det går med genomförandet av livsmedelsstrategin hittillsPDF

Nästa programperiod

Nästa programperiodPDF

Mentisvar ämne 1: För att öka samarbetet kring miljö och klimatfrågorPDF

Mentisvar ämne 2: För att stimulera att fler personer driver verksamheterPDF

Mentisvar ämne 3: För att stimulera tillväxt i fiske och vattenbrukPDF

Mentisvar ämne 4: Hållbarhet som tydligare drivkraft för land och stadPDF

Vad kan vi lära av de Ullbaggenominerade?

Deltagarna fick själva välja teman de ville diskutera med anledning av de Ullbaggenominerades lärdomar. Resultatet blev 13 ordmoln utifrån varje tema.

Mentisvar tema 1: Samverkan mellan organisationerPDF

Mentisvar tema 2: Inkludering av ungaPDF

Mentisvar tema 3: Långsiktiga måleffekterPDF

Mentisvar tema 4: Immateriella värden i målformuleringarPDF

Mentisvar tema 5: Lära från andra delar av världenPDF

Mentisvar tema 6: Smart landsbygdPDF

Mentisvar tema 7: Hur hittar projektmedlen de bästa projekten?PDF

Mentisvar tema 8: Tio tips för förenklad administrationPDF

Mentisvar tema 9: Uppmuntra diversifiering i affärsutveckling och entreprenörskapPDF

Mentisvar tema 10: Samverkan mellan olika nivåerPDF

Mentisvar tema 11: Kultur i leaderPDF

Mentisvar tema 12: Leva upp till de globala hållbarhetsmålenPDF

Mentisvar tema 13: Hur når vi ut i sociala medier?PDF

Resande workshops

Resande workshops gick enligt nedanstående turer. Under bussresorna berättade lokala guider om bygden vi reste genom.

Resa nummer 1PDF
Tema: Mjölk, öl och måltidsturism.

Resa nummer 2PDF
Tema: Kött, fisk och choklad

Resa nummer 3PDF
Tema: Offentliga kök och potatis.

Foto: Jessica Hagård och Sara Uddemar.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU