Landsbygdsnätverket

Deltagarlista

Är det ok att vi delar ditt namn och organisationstillhörighet (ev. e-post) i en deltagarförteckning som efterfrågades vid träffen 12-14 november i Åre?