Landsbygdsnätverket

Prenumerera på våra nyheter

Varje onsdag skickar vi ut en sammanställning av veckans nyheter.


Ange namn och e-postadress och välj sedan om du vill påbörja en ny prenumeration eller om du vill avregistrera dig.
Namn
E-postadress
Välj prenumeration
EIP-Agri nyhetsbrev
Landsbygdsnätverkets nyheter

Text

Nyheter

 • Ekosystemtjänster och lantbrukarnas unika roll
  Landsbygdsnätverket har tagit ett nytt grepp för att öka kunskaperna om jordbrukets ekosystemtjänster genom en kortfilm som visar lantbrukarens betydelse för en lång rad viktiga ekosystemtjänster. Ihop med filmen finns nu också en broschyr som på ett lättillgängligt sätt beskriver vilka dessa tjänster kan vara.
 • Inger Pehrson och Patrik Ohlsson Artonde avsnittet av podden Landet - Bushresor mot förbuskning
  Visste du att på tio år har nästan en femtedel av Sveriges värdefulla betesmarker förlorat sina värden? Det går att ändra på. Bushresan går genom Sverige till igenväxta hagar, långt bort från Astrid Lindgren-idylliska öppna landskap, för att visa vikten av att det finns företag med betande djur i hela landet. Hur illustrerar vi på bästa sätt att samhället är beroende av lönsamma lantbruksföretag?
 • Service-Lab Service lab för bättre service på landsbygden
  Idag arrangerade Tillväxtverket en heldag med fokus på service i Sveriges gles- och landsbygder. 225 deltagare från kommuner, län, regioner och andra organisationer lyssnade till intressanta föreläsare och inspirerande samtal i service-soffan.
 • Erika Erlingson Taggade landsbygdsutvecklare på nationell träff
  Landsbygdsnätverket är samordnare för ett delnätverk med landsbygdsutvecklare som arbetar inom kommun, region och län. Varje år träffas de för att dela erfarenheter och lära av varandra.
  – Det känns bra att träffa nya kollegor som arbetar med samma frågor och som brottas med samma problem, säger Erika Erlingson från Gislaveds kommun.

 • Delar av gänget från framtidsverkstaden och Landsbygdsnätverkets innovationssupport Framtidsverkstad på Elmia Lantbruk 2016

  Landsbygdsnätverket har under lantbruksmässan i Jönköping tagit initiativ till ett kunskaps- och innovationstorg med representanter från forskning, rådgivning och utbildning inom lantbruk. Mitt på torget arrangerades en framtidsverkstad.

 • Landsbygdsnätverket satsar stort på fiske och vattenbruk
  Landsbygdsnätverket har i programperioden 2014-2020 fått ett utökat uppdrag att även vara ett nätverk för organisationer som verkar inom fiske och vattenbruk. Syftet med detta är att underlätta havs- och fiskeriprogrammets genomförande genom lärande, samarbete och dialog mellan organisationer och myndigheter som är aktiva på nationellt plan inom fisket och vattenbruket.
 • Resten av Sverige ger svar på tal Resten av Sverige ger svar på tal - nytt avsnittet av Landet
  SVT:s dokumentärserien Resten av Sverige med journalisten och författaren Po Tidholm har väckt stor debatt runt om i landet. I podden Landet träffar Po Tidholm nu verksamhetsledaren Terese Bengard på Hela Sverige ska leva och LRFs förbundsordförande Helena Jonsson som svarar att resten av Sverige vill peka på beroendeförhållandet som faktiskt råder mellan land och stad och den potential som finns på landsbygden.  
 • Studie om integration på landsbygden Ny studie kring integration på landsbygden
  Syftet med studien var att undersöka olika förutsättningar för integration av utrikes födda på landsbygden. Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp ville ha svar kring vilka möjligheter och vilka hinder som kan finnas och idag släpps resultatet.  

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU