Landsbygdsnätverket
På bilden syns från vänster till höger Krister Olsson, Verksamhetsledare, Leader Bohuskust och gränsbygd. Mats Holmquist, Fil Dr i Arbetsvetenskap, Högskolan i Halmstad. Mia Ekegren, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Projektägare Mat och folk

Krister Olsson, Mats Holmquist och Mia Ekegren pratar om skillnader mellan effekt och resultat för leaderprojekt. Fotografer från vänster: Jonas Nordigårds, Magnus Karlsson och Martina Staxäng

#114 Leaders mervärden och effekter - om skillnaden

Hur vet man om Leaderprojektet kommer att leva vidare efter att själva projekttiden är slut? Hur skiljer man på resultat och effekter och hur länge är det rimligt att mäta effekter av ett projekt? Alla dessa frågor försöker vi ge svar på i det här avsnittet av Landet.

Medverkande
Mats Holmquist, Fil Dr i Arbetsvetenskap, Högskolan i Halmstad.
Krister Olsson, Verksamhetsledare, Leader Bohuskust och gränsbygd.
Mia Ekegren, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Projektägare Mat och folk.

Det är viktigt att ha med sig vilka mål man vill se redan från början. Så att man inte blir förblindad av att man har fått pengar till ännu ett projekt.
- Mats Holmquist

Leader med det underifrånperspektivet och engagemanget som finns och flerpartnerskapet är en bra grogrund för långsiktiga effekter. Men självklart kan det bli bättre.
- Krister Olsson

Jag tänker att ofta är vi så ivriga att skriva projektansökan från början så att vi inte riktigt tänker på det. Då var det väldigt bra att vara på den effektmåls-workshopen och få väldigt konkreta formulär att diskutera utifrån.
- Mia Ekegren

Publicerades