Landsbygdsnätverket
Porträttbilder på Peter Sylwan, Thomas Kätterer och Gunnar Rundgren

Peter Sylwan, Thomas Kätterer och Gunnar Rundgren gästar podden Landet och diskuterar kolinlagring i hållbart jordbruk. Fotografer fr. vänster: Petrus Dahlin, SLU och Jan-Åke Eriksson

#116 Hållbart jordbruk - kolinlagring för klimatet

Om det svenska jordbruket ska kunna minska sin klimatpåverkan så är kolinlagring ett viktigt redskap. Det handlar om att genom fotosyntesen få ner den kol som det finns för mycket av i atmosfären och som påverkar klimatet ner i marken. Men för att få ner så mycket kol i marken som möjligt så måste vi börja odla under en betydligt längre säsong och kanske också andra typer av grödor.

Samtidigt, menar poddens gäster, är fördelarna för det svenska jordbruket med det här sättet att odla att man får en betydligt mer mullhaltig jord och att skördarna blir bättre.

Medverkande:
Thomas Kätterer, professor ekosystem-ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Peter Sylwan, vetenskapsjournalist och aktuell med debattartiklar om så kallat ekokonventionellt lantbruk
Gunnar Rundgren, författare, debattör, ny hedersdoktor vid SLU och småjordbrukare

Det finns en stor potential. I storleksordningen två miljoner ton av koldioxid och det får man sätta i relation till totala utsläppen enligt klimatrapporteringen.
- Thomas Kätterer

Kolinlagring handlar inte bara om klimatnytta utan det ger också en stor vinst för mullhalten i jorden och för att öka skördarna.
- Peter Sylwan

Att binda ner kol i åkermark är tryggare än att binda ner det i skogen.
- Gunnar Rundgren

Publicerades