Landsbygdsnätverket
Man vid åker livsmedelsproducent

Till och med den 31 augusti går det att söka pengarna för pilot- och samarbetsprojekt. Foto: Mickan Thor

20 miljoner för att stärka landsbygden på ett hållbart sätt

Jordbruksverket utlyser nu totalt 20 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för mer energieffektiva jordbruk och arbete med miljö-, och klimatfrågor. Syftet med stöden är att stärka landsbygden genom att fortsätta utveckla jordbruket på ett hållbart sätt. Stöden finns i landsbygdsprogrammet.

Till och med den 31 augusti går det att söka pengarna för pilot- och samarbetsprojekt. Det handlar om områden där det finns behov av utveckling av hållbara metoder, tekniker och processer inom jordbruket och livsmedelsproduktionen. Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för miljöprojekt, 10 miljoner kronor för klimatprojekt och projekt som rör energieffektivisering. Stöden går att söka av myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag. Ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst.

 

Pengar som går att söka

Det går att söka pengar inom flera olika områden.

 

Stöd för miljöprojekt


• om odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer
• om integrerat växtskydd
• för att minska förlusterna av växtnäring
• om ekologisk produktion
• om vattenhushållning
• om värde- och resultatbaserade miljöersättningar

 

Stöd till utveckling som rör klimat och energi för att


• effektivisera användningen av energi och öka användningen av förnybar energi
• stimulera klimatanpassning inom jordbruket
• minska utsläppen av växthusgaser och ammoniak

 

Mer information

Om utlysningar och upphandlingar Länk till annan webbplats.

 

Text: Jordbruksverket

Publicerades