Landsbygdsnätverket
Hus landsbygd

Potentialen för att hitta bostäder på landsbygden åt nyanlända är stor. Foto: Mats Hagwall

90 nya bostäder till nyanlända på landsbygden

Den stora invandringen till Sverige ställer krav på fler bostäder. Men potentialen för att snabbt hitta boende åt nyanlända med uppehållstillstånd är stor. Det visar den boendeinventering som Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp har gjort tillsammans med fem kommuner.

– Vår frågeställning var om det fanns bostäder på landsbygden som kunde lösa en del av bostadsbehovet bland nyanlända. Det har diskuterats under flera år och genom vår inventering har vi för första gången fått svaret svart på vitt, säger Per Hasselberg som är ordförande i Landsbygdsnätverkets Integrationsgrupp.

Detta är en boendeinventering som också tittat närmare på bra metoder för detta arbete. Med hjälp av bland annat lokala kontakter, sociala medier och webbsidor har kommunerna på relativt kort tid lyckats få fram 90 nya bostäder.

– Jag tycker undersökningen visar att det finns en stor potential som inte är utnyttjad. Samtidigt lyfter kommunerna fram ett antal utmaningar som ofta behöver lösas. Det handlar bland annat om kollektivtrafik, service och skolor. Det bekräftar den bild som vi hade tidigare, säger Bo Ljung, Länsstyrelsen som också är ledamot i integrationsgruppen.

Se filmen om vår boendeinventering och hör kommunerna själva berätta om sitt arbete. Den är fem minuter lång. Sprid gärna vidare.

Rapporten ”Inventering av boende för nyanlända på landsbygden” finns publicerad på vår sida Fler bostäder

Publicerades