Landsbygdsnätverket
Magnus Börjesson och Lina Bjerke

Magnus Börjesson och Lina Bjerke pekar bland annat på att andelen innovationsbenägna företag är högre i landsbygder än i städer i detta avsnitt av podden Landet. Foto: Peter Gropman

#96 Lägre trösklar, fler dörrar - om att främja innovationer bland företag i landsbygder

Är det verkligen som det sägs att innovationer bara sker i täta miljöer? Vår förmåga till innovation är avgörande för att klara framtidens utmaningar. Men politiska beslut bygger ofta på kunskap om innovationer i större företag som ligger i städerna. Så hur innovationsbenägna är företag i landsbygderna och vad behövs för att de ska fortsätta leverera?

Detta avsnitt av podden Landet är inspelat inför publik på Landsbygdskonferensen, arrangerad av SKL och Tillväxtverket.

Medverkande:

Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan, Jönköping University och utredare på Jordbruksverket

Magnus Börjesson, styrelseordförande i AgroÖst

Något som är särskilt viktigt i landsbygdskommuner är betydelsen av att samverka. Att man inte kan vara innovativ i sig själv utan man behöver komplettera. Samverkan är en av nyckelfaktorerna utöver att man själv har hög utbildning.
- Lina Bjerke

Det handlar om att hitta både lägre trösklar men också lite fler dörrar, vi måste ta på oss företagarglasögonen för att förstå hur man hjälper till.
- Magnus Börjesson

Publicerades