Landsbygdsnätverket
Victoria Tönnberg, Ulrik Lovang och Olof Boson

Victoria Tönnberg, Ulrik Lovang och Olof Boson om vad lantbrukare behöver för att kunna bidra till målen i livsmedelsstraegin. Foto: Peter gropman Foto: Sandra Edin

#99 Bonden i centrum - rådgivningens roll i livsmedelsstrategin

Sveriges bönder spelar en avgörande roll för att vi ska nå målen i livsmedelsstrategin. Så vad behöver de för att lyckas? Kan kunniga rådgivare och ett närmare samarbete med forskning och finansiärer vara ett sätt? Det diskuterar vi i detta avsnitt.

Medverkande:

Olof Boson, Lantbrukare Mönsterås
Victoria Tönnberg, rådgivare HIR Skåne
Ulrik Lovang, rådgivare Lovanggruppen

Det absolut viktigaste är tydliga spelregler. Framförallt från EU, att vi har en långsiktig strategi för vad marknaden förväntar sig att vi lantbrukare ska producera.
- Olof Boson

Jag ser tre viktiga delar; utbildning av dem som jobbar med de här frågorna. Det handlar också om att rådgivning och akademi behöver närma sig varandra. Finansiärerna har också en viktig roll eftersom det är därifrån forskningsmedlen kommer.
- Victoria Tönnberg

Det allra viktigaste med livsmedelsstrategin handlar om att alla delar i samhället måste ha samma målbild. Om vi har en strategi som säger att vi ska öka livsmedelsproduktionen så måste alla delar som påverkas delta i arbetet. Det gäller primärproducenterna, rådgivning men det ligger också ett stort ansvar på myndigheter.
- Ulrik Lovang

Publicerades