Landsbygdsnätverket

Aktivitetsenkät ska hjälpa till i integrationsarbetet

Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp vill ha hjälp med att få en överblick över vilka integrationsaktiviteter som pågår lokalt. Därför har en enkät tagits fram där resultaten ska ge inspiration till andra organisationer som vill hjälpa asylsökande och andra nyanlända på landsbygden. Exempelvis hur föreningar och enskilda i ett samhälle frivilligt ger stöd och hjälp.

King_Marianne_opt

En bättre överblick kan också ge underlag för mer träffsäkra aktiviteter som Landsbygdsnätverket och dess medlemsorgansationer kan genomföra till stöd för nyanlända och asylsökande på landsbygden inom exempelvis landsbygdsprogrammet. Det insamlade materialet kommer att finnas tillgängligt på Landsbygdsnätverkets webbplats.

 

 

Resultaten från enkäten kan du hitta här.

Publicerades