Landsbygdsnätverket

Anders Walls landsbygdsstipendium 2016

Framåtanda, initiativförmåga och kreativitet får landsbygden att leva och utvecklas. Anders Walls Stiftelsers årliga stipendium på 100.000 kronor har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling. Nu är det dags att nominera unga landsbygdsentreprenörer!

OttoR_AndersW_opt

2015 års Anders Wall-stipendiat var Otto Ramsey, Skäret, Skåne.

Stiftelsen söker kvinnor och män i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden. Stipendiaten förväntas också delta i ett brett och aktivt nätverk – Wallumni. Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen, gärna med bas i jord eller skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi, teknik.

 

Stipendiet, som är avsett att användas till kompetensutveckling, delas ut den 28 januari 2016 i Stockholm vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst.

 

Skicka fullständigt ifylld nomineringsblankett senast den 2 november 2015 till:

aw.landsbygdsstipendium@ksla.se

 

Anders Walls Stipendiekommitté
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806
113 86 STOCKHOLM

 

Närmare upplysningar lämnas av Kenneth Alness, telefon 070-514 47 14 eller på KSLA:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades