Landsbygdsnätverket
Jordbruksmaskin i arbete

Ändring i landsbygdsprogrammet för förlängningsåren

Det nuvarande landsbygdsprogrammet tar snart slut och ett nytt ska ta vid. Att ett nytt landsbygdsprogram dröjer har stått klart länge. Jordbruksverket har till regeringen tagit fram tre förslag om hur landsbygdsprogrammet bör finansieras 2021-2022: en bibehållen budget, en minskning med 15 procent respektive 30 procent.

Regeringen kommer att be EU-kommissionen att godkänna en programändring i svenska landsbygdsprogrammet för att kunna bedriva vissa åtgärder under förlängningsåren 2021-2022, det vill säga innan den nya strategiska planen för jordbruks- och landsbygdspolitiken (CAP) blivit godkänd.

Jordbruket i fokus

Jordbruksverket föreslår ett landsbygdsprogram som under förlängningsåren görs smalare, vassare och enklare och som på ett tydligt sätt sätter jordbruket i fokus. Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på jordbruk- och analysavdelningen, om vilka delar som kan lyftas som exempel.

– Vi tycker att jordbrukspolitiken i större utsträckning bör fokusera på livsmedelsstrategin och de miljömål som är kopplade till jordbruket och odlingslandskapet. Vi föreslår färre stöd inom jordbrukspolitiken och att områden såsom bredband och kommersiell service hanteras av de nationella system som redan finns på plats och där det finns förutsättningar till enklare och smidigare hantering för både företag och myndigheter.

Vad ser du för risker om det blir eventuella sänkningar av stödet med 15 procent respektive 30 procent?

– Risken med en lägre budget inom jordbruks- och landsbygdspolitiken är att vi kommer att få svårt att nå en del av de svenska miljömålen samt de mål och intentioner som finns i Sveriges livsmedelsstrategi.

Finns det delar som i stället kan hanteras av den nationella budgeten utanför CAP?

– Det finns ett antal områden där vi tror att de nationella stödsystemen som finns på plats ger bättre förutsättningar för en enklare hantering både för företag och också myndigheter. Exempel på det är bredband, kommersiell service och stängsel mot rovdjurs.

Frågan är aktuell hos Övervakningskommittén som har ett extrainsatt möte den 18 augusti. I höst vet vi hur förslaget om förlängningsåren slutligen ser ut.

Läs mer på Jordbruksverkets webb om förlängning av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faktaruta: Jordbruksverkets förslag

– Näringsdepartementet har gett Jordbruksverket i uppdrag att i egenskap av förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet att lämna förslag på hur nuvarande landsbygdsprogram bör förlängas under övergångsperioden.

– Prioritet bör ges till stöd till kompetensutveckling, rådgivning och samarbete, samt till investeringar för jordbrukets konkurrenskraft och miljöinvesteringar till våtmarker.

– Fokus ska vara på livsmedelsstrategin, inklusive miljömålen. De åtgärder som föreslås ska på ett effektivt sätt bidra till livsmedelsstrategins mål, relevanta miljömål och samtidigt även bidra till landsbygdernas utveckling på många sätt.

– Jordbrukarstöden i landsbygdsprogrammet (bland annat miljöersättningar, kompensationsstöd, ekologisk produktion) bör prioriteras högt, både för jordbrukets konkurrenskraft och jordbrukets bidrag till miljönytta och minskad miljöpåverkan.

– Färre projekt- och företagsstöd ger ett enklare och effektivare program. Detta genom att hela områden tas bort från programmet, som stöd till skogliga åtgärder, bredband, service och flera andra stöd för mer allmän landsbygdsutveckling. Miljöinvesteringar med liten efterfrågan föreslås också att tas bort.

– Hur pengarna bör fördelas mellan olika åtgärder beror på vilken budget som kommer att tillföras till landsbygdsprogrammet under förlängningsåren. Jordbruksverkets förslag utgår från tre olika budgetnivåer:

  1. En budgetnivå som motsvarar nuvarande nivå, det vill säga en oförändrad årsbudget jämfört med en genomsnittlig årsbudget under åren 2014-2020.
  2. En budgetnivå som är 15 procent lägre än nuvarande nivå.
  3. En budgetnivå som är 30 procent lägre än nuvarande nivå.

Källa: Jordbruksverket

Publicerades