Landsbygdsnätverket

Anmäl dig till leaderträffen

Nu kan vi ta emot anmälningar till den nationella leaderträffen som i år arrangeras i Borgholm med Lokal Utveckling KalmarÖland som värdar.
– Det här blir en spännande träff där hållbar utveckling ligger i fokus. Vi räknar med att detaljprogrammet kommer att vara klart i slutet av februari, säger Beata Allen, projektledare.

Förutom intressanta exempel och föreläsare kommer träffen också att erbjuda tid för erfarenhetsutbyte och dialog. Skicka gärna in frågor som du vill diskutera med andra leadergrupper, Jordbruksverket, näringsdepartementet eller andra deltagare i samband med din anmälan. Jordbruksverket kommer i vanlig ordning att finnas på plats, likaså representanter från näringsdepartementet och Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling. Vi väntar också på besked från EU‑kommissionen om deras deltagande.

– Tänk på att det kan vara bra att komma till Borgholm kvällen innan eftersom anslutningarna från resten av landet inte alltid är de bästa, uppmanar Beata Allen.

Läs mer på sidan Nationell leaderträff 2018 där du också hittar länk till anmälningsformulären. Varje person som ska delta på träffarna måste anmälas en och en nedan medan hotellbokningen kan göras i grupp. Anmälan måste vara inne senast den 20 mars.

Publicerades