Landsbygdsnätverket
Anneli Gunnars och Anders Johansson

Anneli Gunnars och Anders Johansson är de två nyinvalda ledamöterna i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Foto: Arkiv

Anneli och Anders - nya i nätverkets styrgrupp

Anneli Gunnars, som representerar Naturbruksskolornas förening och Anders Johansson från Coompanion valdes nyligen in som ledamöter i Landsbygdsnätverkets styrgrupp.

Både Anneli Gunnars och Anders Johansson ser med tillförsikt fram emot arbetet i styrgruppen.

– Jag tycker att det här är jättekul. Jag, som har lång erfarenhet av och stor passion för allt som har med landsbygd och landsbygdsutveckling att göra, vet att Landsbygdsnätverket är väldigt viktigt och fungerar som en slags ofarlig gummibuffert mellan det stora verket och människorna, säger Anders Johansson.

Även Anneli Gunnars hyser stora förväntningar på sitt uppdrag som ledamot i Landsbygdsnätverket och finner tanken mycket inspirerande att få medverka till ett fortsatt utvecklingsarbete.

Lyhördhet i arbetet

– Jag upplever att det finns en stor lyhördhet i styrgruppens arbete och avvägande där landsbygdsutvecklare över hela Sverige står i fokus, säger Anneli Gunnars.

Landsbygdsnätverket stimulerar hållbar utveckling, innovativt omställningsarbete och branschöverskridande samarbeten menar Anneli Gunnars vilket hon finner strategiskt viktigt både för landsbygdens tillväxt och för Sverige som helhet. Men helt nöjd är hon inte.

– Här finns mycket kvar att göra samtidigt som dessa områden har koppling till framtidsfrågor så som nya jobb och hög sysselsättning på landsbygden.

Stimulera medlemsorganisationerna

Anders Johansson tycker också det kan hända än mer i det offensiva utvecklingsarbetet.

– Vi måste sprida de möjligheter som ryms i landsbygdsprogrammet såväl bredare som effektivare för den stora allmänheten vet inte det. I det här arbetet tror jag att vi ska använda nätverkets många medlemsorganisationer och stimulera dem att sprida mera inom sina respektive målgrupper och arenor.

Publicerades