Landsbygdsnätverket
Frida Karlge, Thomas Norrby och Ronja Roupé

Hur skulle det kunna se ut på våra landsbygder om 30 år? Lyssna på Frida Karlge, Thomas Norrby och Ronja Roupé när de funderar över ett tänkbart scenario. Foto: Peter Gropman

År 2049 är vi glokala – hur ser de svenska landsbygderna ut då? #78

Om 30 år är landsbygderna självförsörjande och fortsatt urbaniseringen är ett minne blott. Digitaliserade, decentraliserat och stödda av artificiell intelligens lever vi i mindre noder utanför de tio största städerna. Globalt och lokalt i ett - om det glokala samhället.

I detta avsnitt träffar ni två av de tolv experter vars framtidsscenario vi tittar närmare på.

Medverkande:
Frida Karlge, konsult på Sweco, jobbar med frågor som rör framtidens samhällen
Thomas Norrby, statskonsulent på SLU
Ronja Roupé, konsult på Sweco, jobbar med frågor som rör framtidens resande

Det glokala samhället är ett samhälle där vi ser att urbaniseringen avtagit och tack vare digitaliseringen skapar vi en flerkärninghet. Där har människor en stor del i hur det utvecklas
- Frida Karlge

Vi kommer inte vara hippies och bo i skogen, utan mer ha fokus på vad vi kan skapa tillsammans. Systemet är decentraliserat där hela landet lever med småbyar som är ihopkopplade med varandra
- Ronja Roupé

Det kommer inte gå fort men det finns redan goda exempel och lyfter vi dem, då kommer det gå fortare
- Thomas Norrby

Publicerades