Landsbygdsnätverket
Arbetsgruppsträffen november 2016

Jacqueline Hellsten, ordförande för arbetsgruppen Service i landsbygder, är en av deltagarna på träffen för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper. Foto: Tommy Nilsson

Arbetsgrupper träffas för ökad samverkan

Landsbygdsnätverkets dagliga arbete kretsar i mångt och mycket kring våra arbetsgrupper och delnätverk som jobbar inom olika inriktningar. För att stärka samarbetet mellan grupperna arrangeras varje år en träff för alla gruppmedlemmar.
– Vi måste dela med oss av våra erfarenheter mellan arbetsgrupperna för att bättre förstå varandra och öka vårt samarbete, säger Per Hasselberg, ordförande för integrationsgruppen.

Landsbygdsnätverket arbetar under 2015-2016 inom områdena fiske och vattenbruk, stärkt konkurrenskraft inom gröna näringar, integration av nyanlända på landsbygden, delnätverk för landsbygdsutvecklare, lokalt ledd utveckling genom leadermetoden, naturturism, EIP-Agri och innovationer inom jordbruket samt unga i landsbygdsutveckling.

Under den innevarande programperioden 2014-2020 ställs högre krav på att redovisa resultat av aktiviteter som fått stöd från landsbygdsprogrammet eller havs- och fiskeriprogrammet. Därför läggs extra fokus på just resultatuppföljning på årets träff med arbetsgrupperna där 25 personer från ett tiotal organisationer deltar.

– Det är viktigt att vi kontinuerligt följer upp resultaten från arbetsgruppernas verksamhet. Både för vår egen skull så vi arbetar med rätt saker men även för att utåt visa på att de pengar som läggs på arbetsgrupperna får goda effekter, säger Karin Hjerpe som är samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli med ansvar för arbetet med utvärdering och resultatuppföljning.

Närma sig Leader

Ett annat syfte med årets träff mellan arbetsgrupperna är att främja samarbetet mellan Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper och landets leaderområden. Att båda parter ska se varandra som en resurs för att utveckla sin verksamhet.

– Det man inser när man lyssnar på alla redovisningar från arbetsgrupperna är hur mycket bra som görs och vilken kompetens det finns i arbetsgrupperna. Vi måste hitta fler sätt att nå ut till leaderområdena med detta och även se till att det målgruppsanpassas. När leaderområdena mer ses som resurser tror jag man kommer att hitta konkreta satsningar att samverka kring, förklarar Theres Sundberg från Leader Gästrikebygden som även sitter i samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling.

Publicerades