Landsbygdsnätverket

Det blev fullsatt i salen på Villa Apelviken när närmare 170 personer skulle samlas till leaderträff.

Besöksnäring i fokus vid nationell leaderträff

Den 28-29 september samlades cirka 170 personer från hela landet i Varberg för att nätverka och få med sig information hem om arbetet med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Spännande föreläsningar om olika turismsatsningar varvades med erfarenhetsutbyte och samtal kring regeltillämpningar.

Svensk besöksnäring skapar jobb varje dag, i hela landet och i synnerhet på landsbygden. Besöksnäringen är en av de branscher som växer snabbast och där flest nya jobb skapas. Satsningar på turismprojekt har tidigare varit en stor del av den landsbygdsutveckling som skett genom Leader och det kommer antagligen att fortsätta i samma spår. Därför bestämdes det att huvudtemat skulle vara just besöksnäringen. Träffen planerades och genomfördes i samarbete med det lokala värdområdet Lokalt Ledd Utveckling Halland och Landsbygdsnätverkets samordningsgrupp för lokalt ledd utveckling.

Inspirerande exempel

På programmet fanns olika workshoppar och ett pass med erfarenhetsutbyte där alla kunde dela med sig och dryfta olika frågeställningar. Det var även många intressanta talare inbjudna som till exempel Ingemar Ahlenäs som berättade om sitt arbete med Hertingforsen samt Rosi Magnusson och Åse Ahlstrand som är engagerade i Kattegattleden.

– 34 miljoner kronor har satsats på Hertingforsen genom olika EU-stöd och kommunala pengar. En del har sagt att det är mycket pengar men om man lägger en krona per dagslända så kommer man upp i 30 miljoner kronor. För visst är väl en dagslända värd en krona? frågade Ingemar Ahlenäs publiken och fick medhåll.
Då har vi inte nämnt värdet av allt annat som hör till turismen eller de 13 000 laxar eller 3 000 ålar som finns i forsen, fortsatte Ingemar.

Parlamentariska landsbygdskommittén

Från den parlamentariska landsbygdskommittén kom Håkan Svenneling (V) tillsammans med Maria Gustafsson från sekretariatet och berättade om kommitténs arbete. Bredbandsfrågan är ett av de mest prioriterade områdena som kommittén hanterar just nu.

– Utan högre ambitioner än 90 procent bredbandstäckning blir det omöjligt att hävda att hela Sverige ska leva. Vi föreslår ett mål på 100 procent senast 2025, sade Håkan Svenneling.

Maria Gustafsson berättade att kommittén i sitt delbetänkande har konstaterat att det behövs mer av koordinering när det gäller politiken för landsbygden.

– En sammanhållen landsbygdspolitik som ska hålla ett antal decennier framåt måste bygga på högre grad av samordning. I det sammanhanget är ju erfarenheterna av leadermetoden och hur man länkar ihop resurser och skapar sig en samlad syn över vad som behöver göras väldigt central, sade Maria i sin nya roll som en av sekreterarna vid den parlamentariska kommittén. I februari nästa år är hon tillbaka som verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket.

Publicerades