Landsbygdsnätverket

Bra start för projekt inom Sommenbygd-Vätterstrand

Nu har de två första projekten blivit godkända i Sommenbygd-Vätterstrand och fler står på tur. Det har gått bra för området som inte blev prioriterat att få bilda leaderområde, men som fann andra vägar för fortsatt landsbygdsutveckling.

blankett+med+landskap_opt

- Vi jobbar lite smartare och lite klokare, säger Mikael Bäckström som är ordförande i LAG. Det har skapats en oerhörd energi i LAG och vi har blivit mer fritänkande sedan avslaget kom och vi tvingades jobba vidare i en annan riktning. Dessutom är kommunerna mer engagerade än någonsin.


De sju kommunerna som ingår i området beslutade att genomföra den lokala utvecklingsstrategin som tagits fram i samband med ansökan för att bli ett leaderområde. De tio miljoner kronor som avsatts för medfinansiering används nu i det fortsatta arbetet. Beslutsprocessen för ansökningar har förenklats för stödmottagarna då Sommenbygd-Vätterstrand inte behöver följa EU:s krav och indikatorer. Istället används en mall för poängbedömning som utgår från de målområden som finns i strategin.

 

- Det har blivit enklare för projektägarna, säger Mikael Bäckström. Vi följer samma modell som i Leader och det är LAG som beslutar, men vi är inte så byråkratiska i vårt handläggande av landsbygdsutvecklingscheckar.

 

Lokaltidning och idésluss först ut

De nu godkända projekten handlar om att starta en lokal tidning i Kinda kommun samt om att i fem kommuner gå samman för att skapa en så kallad idésluss som en del i kompetensförsörjningen. I kompetensförsörjningsprojektet är Tranås kommun en av projektägarna och de har upplevt förändringen i ansökningsprocessen.

 

- Det var inte ett dugg krångligt, säger Jimmy Karlsson på Tranås kommun. Nu genomför vi en förstudie för att med en idésluss utveckla service i glesbygden och för att behålla kompentens som attraktiva arbetsgivare.

 

Övriga områden om sitt fortsatta arbete

Ytterligare fyra områden blev inte prioriterade att få bilda leaderområde och de arbetar vidare på olika sätt.

 

Leader URnära avslutar sin verksamhet i månadsskiftet. Istället har URnära ideell förening bildats med strategin som grund och tar över arbetet med att utveckla Umeåregionens landsbygd. De har i dagsläget ett projekt igång och kommer arbeta vidare med leadermetoden.

 

Leader Kalmar Öland bildar också en förening som tar över strategin för att se om de kan genomföra den. Verksamheten kommer att hållas igång till sommaren och man arbetar på parallella spår för att hitta en lösning för hur det ska gå med Leader i området.

 

- Vi ska träffa Jordbruksverkets generaldirektör och det mötet hoppas vi mycket på, säger Lars Wellin, verksamhetsledare i Kalmar Öland. Om inte pengar skjuts till och vi inte kan ha LAG finns risken att det dör ut.

 

Två blir ett

Leader Bergslagen har idag avslutat ett LAG-möte där beslut fattades att jobba med Värmlands BergsLAG. De tänker försöka hitta ett sätt att arbeta med Leader och lokal utveckling trots att det inga pengar blev ur landsbygdsprogrammet.

 

- Det blir en gemensam förening och en gemensam satsning, säger Barbro Fischerström, verksamhetsledare på Leader Bergslagen. Nu får vi vara hur stora vi vill och Bergslagen är ju ett område. De exakta formerna för detta har jag inte nu men vi skissar på en lösning.

Publicerades