Landsbygdsnätverket
Landshövding Jöran Hägglund, kommunstyrelsens ordförande Jonas Andersson och fäbodbrukare Erik Daaback

Landshövding Jöran Hägglund, kommunstyrelsens ordförande Jonas Andersson och fäbodbrukare Erik Daaback var några av de som deltog på bushresan i Ragunda den 17 augusti.

Bred samverkan bakom lyckad bushresa

Hela tio olika arrangörer samverkade på ett unikt sätt i arrangemanget av bushresan i Ragunda kommun. Med på resan fanns beslutsfattare som tjänstemän och politiker. Målet är att fler ska bli medvetna om behovet av åtgärder för att förhindra fortsatt igenväxning av landskapet.

De som uppmärksammade erbjudandet från Landsbygdsnätverket att få ekonomiskt stöd till bushresan var Naturskyddsföreningen i Ragunda med Maria Winger som ansvarig. De fick med sig Fäbodbrukarna, Hela Sverige ska leva, LRF, Länsstyrelsen, där även landshövding Jöran Hägglund deltog, Hembygdsföreningen, kommunen, Studiefrämjandet och Svenska kyrkan.

Viktiga frågor som lyftes vid de olika besöken hos olika lantbruksföretag var bland annat förutsättningar för unga brukare, attityder och värderingar, hur vägdragningar kan förhindra rationellt brukande och vikten av samverkan för att möjliggöra betesdrift långt från gården.

– Det var ett fantastiskt bra initiativ, tycker kommunstyrelsens ordförande Jonas Andersson. Alla vi aktörer som arbetar med olika frågor i vardagen har genom bushresan fått en ökad förståelse och kan ta ett samlat grepp för att möjliggöra en bättre situation för våra lantbrukare i kommunen.

Läs mer på landsbygdsnatverket.se/bushresan

I sociala medier: #bushresan

Publicerades